Familievejledning

Jeg tilbyder en gratis 15 minutters forsamtale, som er en afklarende samtale. Jeg anbefaler, at vi taler sammen i telefonen, for at skabe klarhed over dine udfordringer her og nu, og for at afstemme hvilket forløb, der giver mest værdi for dig og hvad der skal arbejdes med i vores samtaler, så du kan få det bedre. Det giver også dig mulighed for at mærke efter om kemien passer, hvilket er afgørende. Hvis du ikke har mod på at ringe mig op, så skriv en sms eller en mail, så vil jeg glædeligt ringe dig op.

Oplever du vanskeligheder i kommunikationen med dine børn eller din partner?
Oplever du ubalance i familien?
Er du bekymret for dit barns trivsel?                                                                                                                                                                                                                    Har du ofte en følelse af at overleve fremfor at leve?
Føler du at du har svært ved at sætte grænser?
Har du svært ved balancen mellem dine børns og dine egne behov?
Oplever du daglige vredesudbrud verbalt eller nonverbalt hos dit barn eller dig selv?
Føler du dig nogle gange magtesløs overfor dine børn? Skælder du ofte ud?
Oplever du tvivl i dit moderskab eller forældreskab? Føler du at relationen til dit barn er forsvundet, og forbindelsen og tilknytningen er væk?                      Føler du dig presset og utilstrækkelig?
Oplever du manglende overskud og mistrivsel?
Føler du at du er en dårlig version af dig selv?                                                                                                                                                                                                 Føler du dig ensom i forældreskabets mange udfordringer?                                                                                                                                                                   Oplever du at stå alene i et system som ikke fungere hensigtsmæssigt, hvis dit barn er i mistrivsel?

Ønsker du forbedret familieliv med balance og ro?
Ønsker du at få styrket relationen og tilknytningen til dit barn?                                                                                                                                                   Ønsker du god kommunikation og forståelse for hinanden i familien?
Ønsker du forbindelse, nærvær, ro og balance i familien?
Ønsker du Work-life balance?
Ønsker du at blive klogere på dig selv og dit barn?
                                                                                                                                                                               Ønsker du at blive klogere på tilknytningsmønstre og følelsesregulering?                                                                                                                                  Ønsker du at blive klogere på egne handlestrategier og tankemønstre?
Ønsker du konkrete værktøjer til hvordan du skaber balance og ro i hverdagens mange gøremål?
                                                                                                                                                                                       Ønsker du hjælp til, at se bag dit barns adfærd, at løse konflikter, og opnå et familieliv uden magtkampe og mistrivsel?
Ønsker du at få redskaber til, hvordan du regulerer dit barns følelser?
Ønsker du at lære, hvordan du regulerer dine egne følelser?                                                                                                                                                          Ønsker du at udvikle dine mentaliserings- og reguleringsevner og dermed blive bedre til at indleve dig i dit barn og forstå, hvordan de tænker og føler og kunne bevare roen og understøtte dit barn bedst muligt?                                                                                                                                               Ønsker du konkret vejledning, støtte og viden om dit barns udfordringer og om systemet?

Familievejledning hos mig er din vej til indre balance og ro

Jeg tror på at alle forældre vil deres børn det bedste og at de gør det så godt de kan. På trods af gode intentioner og ønsker kan alle forældre i perioder opleve at have brug for støtte eller hjælp til at komme igennem større eller mindre udfordringer.

Hvad er familievejledning? Familievejledning kan være det rigtige for dig der oplever, at noget er svært med dit barn i hverdagen. Min erfaring er at alle familier på et eller andet tidspunkt får brug for støtte eller hjælp. For det at have børn er udfordrende, hårdt og bekymringsfuldt.

Familievejledning har til formål at understøtte og udvikle relationer og samspil i familien med henblik på at barnet/unge og familien udvikler sig i en positiv retning.  Jeg vil have fokus på tilknytningen og relationen til dit barn. I familievejledning arbejder jeg med at understøtte og udvikle jeres relationer og samspil i familien, og hvert enkelt familiemedlem vil blive støttet i at udtrykke sig. Jeg vil støtte dig som forælder i hvordan du afstemmer dig i samspillet med dit barn. I vil få konkrete og praksisnære råd og vejledning om, hvad I kan gøre anderledes. Vi vil sammen undersøge din/jeres adfærd og handlemønstre, følelser samt hvilke strategier, du/I anvender og opdage underliggende overbevisninger. 

Et forløb hos mig er til dig der ønsker større klarhed og bevidsthed omkring egne tanker, følelser og handlemønstre. Jeg hjælper dig med at optimere dit forældreskab, via bevidst forældreskab.

Jeg vil typisk lave nogle mentale øvelser sammen med dig/jer, og hjælpe dig/jer via konkrete værtøjer og vejledning til at finde tryghed, ro og troen på dig selv i rollen som forælder. 

Jeg tilbyder dig et samtalerum, hvor du har mulighed for at tale om det der har betydning for dig, og hvad du godt kunne tænke dig hjælp til. Du vil blive mødt med respekt, ydmyghed, tryghed og omsorg for din historie. Rummet er dit/jeres, og vi arbejder med det, som giver mening for dig/jer. Jeg tilpasser altid samtalen og terapien, til det du/I har brug for, og det der virker for dig/jer.

Samtalerne

Samtalerne foregår telefonisk, ved fremmøde eller onlinesamtaler/sessions. Det er individuelt hvad den enkelte foretrækker, det er dit rum, din tid og dit valg. Igennem Covid 19 har jeg mange fået erfaring med onlinesamtaler, og fundet ud af at det fungerer rigtig godt. Det giver mulighed for fleksibilitet ift. arbejde og logistik, kørsel med mere, samt mulighed for forløb i hele landet. Onlinesamtaler foregår ved, at du modtager et link fra mig til det online rum, vi kan mødes i, når du har booket din tid via tlf. eller mail.